Hillegersberg

 


Home
Hillegersberg
Informatie
Nieuws
Foto's Hillegersberg
Plattegrond
Ondernemers
 
Adverteren
Wijksites
Contact
 

Ondernemers:
 

Hondenrolstoel
 

Lust Hillegersberg

 

 

Rotterdam Hillegersberg

Hillegersberg is één van de langstbewoonde delen van Rotterdam. Ruim voor het jaar 1000 was hier al bewoning op en rond een donk, een zandheuvel, die een droge woonplaats bood. Rond het jaar 1000 moet de kerk zijn ontstaan. Er was toen ook al een versterkt donjon (primitieve burcht). Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten werden beiden verwoest in 1426 door Willem Nagel en zijn troepen. De kerk is herbouwd op de plaats waar nu de huidige (16e eeuwse) Hillegondakerk staat.
Belangrijkste bron van inkomsten in deze omgeving was lange tijd de veenwinning, waardoor vele plassen ontstonden. In de 17e en 18e eeuw is begonnen met het droogleggen van de plassen, waardoor akkerbouw en veeteelt opkwamen. Het inwonertal steeg van 400 in de 15e eeuw tot ruim 2000 in de 18e eeuw waarna het weer terugliep naar 2000.

Eind 19e eeuw gingen steeds meer gegoede Rotterdammers Hillegersberg ontdekken als een mooi (en belastingluw) oord om een villa te bouwen. In Rotterdam zelf was ruimte schaars geworden, omdat men voortdurend binnen de vesten bleef bouwen. Aan het begin van deze eeuw kwamen daar ook door particulieren gebouwde arbeiderswoningen bij in het gebied ten zuiden van de plassen. In de jaren twintig werden ook in het noorden meer mondaine uitbreidingen gerealiseerd, zoals het Berglustkwartier en het Molenlaankwartier. Het dorpsleven concentreerde zich rond de Kerkstraat en later rond de (Bergse) Dorpstraat.
In 1941 werd Hillegersberg (25.000 inw.) door Rotterdam geannexeerd. Rotterdam had ruimte nodig voor het bouwen van uitbreidingen o.a. in de polder Honderd en tien Morgen en het Molenlaankwartier.

Heden ten dage is Hillegersberg nog steeds een rustige, gewilde en dus tamelijk dure buitenwijk van Rotterdam. Samen met Schiebroek vormt het een deelgemeente. Met name de delen ten noorden (zoals Berglust en Kerkstraat e.o.) van de plassen hebben hun dorpse karakter weten te behouden. De Bergse Dorpstraat is het centrum van het noordelijk deel, terwijl de Kleiweg die functie voor het zuidelijk deel (Kleiwegkwartier) vervult. Vooral de ligging aan en rond de Bergse Voor- en Achterplassen maken Hillegersberg tot een mooi woon- en wandelgebied.

Hillegersberg ligt aan de noordkant van de gemeente Rotterdam en is gelegen aan de rivier de Rotte. Het dorp bevat (sinds de toevoeging van nieuw-Hillegersberg) drie winkelcentra: het dorp zelf (Bergse Dorpsstraat, Weissenbruchlaan), de Kleiweg plus omliggende winkels en het (kleine) winkelcentrum aan de Van Beethovensingel. De deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek heeft tegenwoordig ruim 41.000 inwoners. Hillegersberg is een van de rijkste plekken van Nederland; ze staat twee keer in de top 50 rijkste wijken van Nederland en wel op de 6e en 20e plaats.
 

 


Design: 010 webdesign
© Rotterdamse Wijken

 

Rotterdam Hillegersberg